Tedarik Zinciri Görünürlüğü Neden Önemlidir?

Jun 3, 2022
Supply Chain
Innovation
New Category
Table of Contents

Kamyon ve sürücü sıkıntılarından pandemiye, Avrupa limanlarında maksimum kapasitelere ulaşılmasından artan yasal ve çevresel düzenlemelere kadar tedarik zinciri sistemlerinin günümüzde giderek daha fazla zora maruz kaldığını söylemek mümkün. Kuruluşlar, hızlı değişen ihtiyaçlara sahip müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için daha çevik bir şekilde daha yüksek hizmet düzeyleri sunma ve aynı anda navlun maliyetlerini düşürme baskısı altındalar.

Yüksek baskı altında bir tedarik zinciri ekosistemi

ASLOG tarafından yapılan bir araştırmaya göre, lojistik maliyetleri şirketlerin toplam maliyetinin ortalama %12'sini oluşturuyor; ve bu maliyetlerin %50'sinden fazlasını da tek başına nakliyat maliyetleri oluşturuyor. PwC, "Küresel Tedarik Zinciri Anketi" raporunda lojistik uygulamaları esnek olan ve sorunlara veya operasyonel kısıtlamalara hızlı müdahale edebilen şirketlerin, bu alanda geride kalmış olan şirketlerden yaklaşık olarak %30 oranında daha yüksek bir teslimat performansı elde edeceklerini söylüyor.

IBM'in araştırmasına göre ise, tedarik zincirinin ana sorumluları olan CSCO'ların yüzde 87'si tedarik zinciri kesintilerini öngörmenin ve yönetmenin son derece zor olduğunu, yüzde 84'ü ise yaşadıkları en büyük zorluğun tedarik zincirinin gerçek zamanlı görünürlük verisinin eksikliği olduğunu söylüyor. Ayrıca Gartner'a göre, “Görünürlük birçok (%46) tedarik zinciri organizasyonu için öncelik verilen, en önemli üç fon sağlanan yatırım girişimi arasında yer almaktadır.”

Bu bağlamda tedarik zinciri görünürlüğüne duyulan ihtiyaç giderek ivme kazanıyor ve boyut, coğrafya veya sektörden bağımsız olarak birçok kuruluş için mutlaka sahip olunması gereken bir çözüm haline geliyor. Gerçek zamanlı tedarik zinciri görünürlüğü teknolojisine sahip uygulamalar evrensel boyutta giderek daha fazla anlaşılıyor; ve faydaları da kaçınılmaz olmaya başlıyor. Gelişen “machine learning” teknolojisi sayesinde, tedarik zinciri görünürlüğü artık “standart” bir veriden ziyade “öngörme” yetisine sahip bir veri sağladığı için süreçlerin daha otomatik hale getirilmesini sağlıyor ve bu sayede daha dakik ve güvenilir tahmini varış zamanlaması (ETA) verileri elde edilebiliyor.

Gerçek zamanlı ve tahmine dayalı tedarik zinciri görünürlüğü, daha güçlü ve rekabetçi bir tedarik zinciri elde etmenin anahtarıdır ve 5 temel alanda çarpıcı iyileştirmeler sağlar:

1. MÜŞTERİLERE TÜM SEVKİYATLARININ DURUMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜNÜRLÜK VERİSİ SAĞLANMASI

B2B teslimatlardaki müşteri beklentileri tıpkı B2C’deki tüketici beklentilerine benzer şekilde gelişti (örn. Amazon etkisi). Ancak B2B tedarik zincirlerinin giderek daha karmaşık hale gelmesi, bu alandaki sevkiyatları izlemeyi çok daha zor hale getiriyor; ve birçok tedarik zincirinde, sevkiyatın o anki durumunun veya nerede bulunduğunun tamamen bilinmediği kör noktalar artmaya başlıyor. Çoğu durumda, göndericiler gecikmelerden yalnızca müşteri geç teslimatla ilgili şikayette bulunduktan veya cezalar gibi ek maliyetlerle karşılaştıktan sonra haberdar olabiliyorlar. Dahası, müşteri hizmetleri ekipleri operasyonel değer katabilecek görevlere odaklanmak yerine, sevkiyatlarla ilgili müşteri sorgularını manuel olarak takip ederek çok zaman kaybediyor.

2. TESLİMATLARIN PERFORMANSINI DOĞRU ŞEKİLDE ÖLÇME VE İYİLEŞTİRME

Tedarik zinciri görünürlük verisinin eksikliği, firmaların kendi operasyonlarıyla ilgili çok önemli içgörüleri kaçırmasına sebep olmakta; dijital ve otomatik görünürlük olmadan, şirketlerin farklı bilgisayar sistemleri ve hatta kağıt formlar kullanılarak manuel raporlamaya güvenmelerine; bu durum da yanlışlıklara, tarafsızlığa ve bilgi almada gecikmelere yol açmaktadır. Bu durum özellikle taşeron taşıyıcılar söz konusu olduğunda OTIF ve diğer metrikleri ölçmeyi zorlaştırmakta; ve bu da operasyonları optimize etme ve personel verimliliği gibi konularda firmaların geri kalmasına sebep olmaktadır.

3. GECİKEN TESLİMATLARLA İLGİLİ KARŞILAŞILAN DAVALARI EN AZA İNDİRME

Bazen teslimatlar herhangi bir nedenle planlandığı şekilde yapılamayabilir ve bu da potansiyel nakliye davalarına yol açar. Konşimento formlarının kullanımı ve bu formların sürücüler tarafından operasyon ekiplerine ulaştırılması birkaç gün sürebilir ve söz konusu gecikme hakkında doğru bir analiz yapılması için gereken ayrıntıların tamamını doğru ve eksiksiz bir şekilde içermeyebilir. Buna ek olarak, bu belgelerin dijital olarak saklanmaması, gerektiğinde önceki belgelere ulaşmayı da oldukça zaman alıcı bir süreç haline getirir.

4. TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNİN DAHA VERİMLİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE ÜRETKENLİĞİN ARTTIRILMASI

Görünürlük verisinin eksikliği, başta teslimat sahalarında olmak üzere tedarik zinciri genelinde operasyonel verimsizliklere sebep olur. Genellikle, göndericiler ve taşıyıcılar arasındaki iletişimin e-posta, telefon veya faks üzerinden yapılması lojistik ekipleri için tamamlanan teslimatların doğrulanmasını zorlaştırır; ve bu da teslimatların takibi için, operasyonları analiz ederek optimize etmekten daha fazla zaman harcanmasına neden olur. Gecikmeler veya erken varışlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmadan tedarik zinciri verimli bir şekilde yönetilemez. Erken varışlar, planlanan zamana kadar beklemeye; geç varışlar ise plandaki başka bir boşluğa kadar beklemeye sebep oldukları için uzun bekleme süreleri ile ilişkili maliyetlerin artmasına sebep olur.

5. DAYANIKLI VE GÜÇLÜ BİR TEDARİK ZİNCİRİ OLUŞTURMA / ÜRÜNLERİN SATIŞ NOKTASINDA BULUNABİLİRLİĞİNİ SAĞLAMA

Tüketici davranışları ve satın alım alışkanlıkları değiştikçe tedarik zincirleri de değişmelidir. Örneğin, e-ticaret kullanım oranları günümüzde oldukça arttı ve tüketicilerin, teslimatlarının aynı gün veya sonraki gün yapılması konusunda giderek artan bir tercihi var. Bu bağlamda üreticilerin ellerinde tuttukları envanter de azalmaya başladı ve bu durum da teslimatların zamanında yapılmasına duyulan ihtiyacı iyice arttırdı. Örneğin FMCG sektöründe birçok müşteri, daha kısa raf ömrüne sahip, yapay koruyucu maddelerden arınmış taze organik ürünlere daha fazla para harcamayı tercih ediyor. Bu da daha yerel, günlük stok teslimatlarına duyulan ihtiyacı arttırıyor; ve perakendecilerin ellerindeki stoğu azaltarak satılacak ürünler için daha fazla teşhir alanı oluşturmalarını tetikliyor. Stokların azaltılması eğilimi dolayısıyla tedarik zincirlerinin kesintilere karşı daha savunmasız hale geldiğini gözlemlemek mümkün.

Shippeo'nun görünürlük çözümünün tüm sektörlerden markaların tedarik zincirlerine nasıl değer katabileceğine dair sayısız örnekten bahsetmek mümkün. Shippeo platformunda sağlanan uçtan uca, multimodal görünürlük verisi sayesinde gecikme (veya erken varışlar) tespit edildiğinde ilgili taraflar otomatik olarak uyarılarak tüm taşımacılık süreçlerinin daha verimli ve dinamik yönetilmesi sağlanır; ve doğru sevkiyat durumu verileri, teslimat performansını ölçmeyi ve problemlere odaklanmayı kolaylaştırır. Ayrıca, daha ayrıntılı belgeler, fotoğraf ekleri ve gerektiğinde anında geri alınabilir olan konşimentonun elektronik bir sürümünü platforma kaydederek sürece dahil olan tüm partilerle anında paylaşmak da mümkündür.

Daha fazla bilgi için “Tedarik Zinciri Görünürlüğüne İhtiyaç Duymanızın 5 Nedeni” konulu raporumuzu okuyabilir veya Shippeo’nun blog veya e-kitap kaynak merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Tedarik Zinciri Görünürlüğü Neden Önemlidir?
 - 
Tedarik Zinciri Görünürlüğü Neden Önemlidir?
 - 
Tedarik Zinciri Görünürlüğü Neden Önemlidir?
 - 

Unlock expert content

Discover authentic advice and insights from experienced supply chain and logistic leaders for FREE!

✔️ 60+ articles covering essential topics
✔️ In-depth views on what matters most
✔️ Stay up to date with innovations in the industry
✔️ Learn how global brands unlock a supply chain’s full potential

Unlock expert content

Discover authentic advice and insights from experienced supply chain and logistic leaders for FREE!