Konteyner taşımacılığındaki zorluklar ve görünürlüğün bu zorluklara etkisi

Oct 11, 2022
Supply Chain
Innovation

Table of content:

Dünya ticaretinin %80'inden fazlası okyanuslarda gerçekleştiğinden, konteyner taşımacılığı pazarı global tedarik zincirlerinin temelini oluşturmaktadır. Global konteyner taşımacılığı pazarının 2021 yılında 7,9 milyar ABD dolarından 2025'te 10,93 milyar ABD dolarına çıkacağı tahmin edilmekte ve bu pazara bağımlılığımız artmaya devam etmektedir. Aynı zamanda, yıkıcı global olayların sıklığı ve ölçeği nedeniyle okyanus konteyner navlun bedelleri oldukça yükselmiştir. Haver Analytics, konteyner taşımacılığı maliyetinin Mart 2020'yi takip eden 18 ayda yedi kat arttığını bildirmektedir. 


2020 Yılı Ulaştırma Maliyetleri


Gemi ve konteyner yetersizliği, liman sıkışıklığı ve personel eksikliğinden kaynaklanan kapasite kısıtlamalarının (ve artan maliyetlerin) kısa vadede hızlı ve kolay bir şekilde aşılması mümkün değildir. Bu nedenle şirketlerin bu çalkantılı zamanlarda daha uygun maliyetler için teknolojiyi ve yeni operasyonel stratejileri kullanan yöntemler bulmaları gerekmektedir. Konteynerlere ilişkin operasyonel görünürlük verileri, konteyner taşımacılığını yönetme adına daha akıllı ve daha verimli yöntemler sağlamayı önemli hale getirmiştir.

Download the report | 
DOWNLOAD
Télécharger l'ebook | 
DOWNLOAD
Ebook herunterladen | 
DOWNLOAD
Ebook İndir |
DOWNLOAD
Descargar e-book |
DOWNLOAD

Okyanus navlunu zorluklarının üstesinden gelmede görünürlüğün rolü


Okyanus Navlunu Zorluklarının Üstesinden Gelinmesi

Covid pandemisi, anlaşmazlıklar, jeopolitik gerilimler ve diğer dış olaylarla ilgili ekonomik dalgalanmaların neden olduğu global okyanus konteyner sektöründeki aşırı değişkenlik kaynaklı olarak daha da zorlaşan okyanus konteynerlerinin sevkiyatı sırasında göndericiler birtakım zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Kapasite ve talepte hızlı değişikliklere, büyük limanlarda lojistik tıkanıklıklara ve okyanus terminallerinde performans sorunlarına sebep olan bu etkiler tüm dünyada hissedilmektedir.

Ayrıca okyanus taşımacılığı maliyetlerinde ve ilgili intermodal konteyner navlun oranlarında ve bunlarla ilgili maliyetlerde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Bu durum kısmen, konteynerlerin yetersiz kaldığı ve darboğazların büyük limanlarda tıkanmalar yaratmaya devam ettiği bir zamanda, genel global sevkiyatlarda yaşanan yaklaşık %20'lik bir artıştan kaynaklanmıştır. Sonuç olarak, taşınacak yük çok fazla olmasına karşın taşıma kapasitesi yetersizdir.


Bu "mükemmel fırtına"nın genel zincirleme etkisinin bir sonucu da göndericilerin daha az verimli olmasıdır. Okyanus konteyner görünürlüğüyle ilgili iş zorlukları ise uluslararası konteyner sevkiyatlarıyla ilgili olarak global tedarik zincirlerinin verimliliğine ve genel etkililiğine tesir etmekte olup istenildiği ölçüde verimli çalışabilmelerini ve müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmelerini etkilemektedir.
O HALDE, OKYANUS NAVLUNU GÖNDERİCİLERİ İÇİN EN ÖNEMLİ ZORLUKLAR NELERDİR VE İYİLEŞTİRİLMİŞ KONTEYNER GÖRÜNÜRLÜĞÜ İLE NASIL BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELİNEBİLİR?  

Konteyner görünürlüğü

Yüksek bekletme ve demuraj maliyetleri

Göndericiler ve alıcılar, önceden kararlaştırılmış olan serbest sürenin dolmasıyla okyanus terminalinde veya bir teslimat yerinde tutulan her bir konteyner için okyanus taşıma şirketleri tarafından ayrıca ücretlendiril mektedir. Sürücü yetersizliğinden kaynaklanan liman tıkanıklığı, konteynerlerin ne zaman alınmaya hazır olacağına dair doğru bilgilendirme eksikliği ve verimsiz işletilen depolar bunda büyük rol oynamaktadır. Konteyner durumlarının ve ETA'ların görünürlüğünün doğru şekilde alınması, sürücülerin teslim alma randevularını daha iyi planlamalarına ve maliyetlerin düşmesine olanak tanır.


Kötü müşteri deneyimi


Birçok sektör, müşterilerini mutlu etmek için ürün, ham madde, parça veya bileşenlerin sürekli akışına güvenir. Eğer müşteriler teslimatlarının nerede olduğunu ve ne zaman ulaşacağını bilmiyorlarsa o ölçüde kötü müşteri deneyimi yaşanma olasılığı var demektir. Okyanus navlunu maliyetlerinin çok yüksek olması durumunda bu durumun üstesinden gelmek, müşteriler için daha da zorlaşır. Müşterileri teslimat aşamaları boyunca, özellikle aktarmalar ve gecikmeler sırasında bilgilendirmek için konteyner görünürlüğünü kullanmak, müşteri bağlılığını artırma, böylelikle NPS, itibar ve (müşteri edinmenin daha yüksek maliyeti olmadan) tekrardan iş yapmave ayrıca kaçırılan satışları önleyerek kârları artırma konularında fayda sağlar.


 Uzun teslim süreleri

Malların bir dizi farklı ülkede üretilip daha sonra farklı yerlerde satıldığı durumlarda, nispeten uzun transit süreleriyle okyanus konteynerlerinde taşınması yaygındır. Kısaltılmış teslim süreleri genellikle malzeme operasyonları ve finansal maliyet konularında tasarruf sağlar. Her ne kadar teslim sürelerinin manuel olarak hesaplanması tercih edilse de yeni konteyner görünürlük çözümleri bunları otomatik olarak hesaplamayı vegerçek zamanlı dinamik güncellemeler sunmayı mümkün kılmakta ve böylelikle daha hızlı karar vermeyi olanaklı hale getirmektedir.


 Yüksek tampon stok seviyeleri

Çoğu perakende firması genel olarak müşteri talepleriyle uyumlu tedarik zinciri teslim sürelerine dayanan ideal "tampon stok" dengesini korumaya çalışır. Optimize edilmiş tampon stok seviyeleri, bir müşterinin satın almak istemesi durumunda malların elde olmasını sağlayarak finansal ve operasyonel maliyet tasarrufu sunabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. Gelen mallara ilişkin daha iyi konteyner görünürlüğü ve okyanus taşıyıcısının performansının net bir şekilde anlaşılması, depolama maliyetlerinin ve aşırı tampon stok envanteriyle ilişkili işletme sermayesinin azaltılmasına yarayabilir. 


 Okyanus taşıyıcısı seçimi

Yüksek Tampon Stok Seviyeleri


Birçok gönderici, çeşitli okyanus taşıyıcılarından faydalanmaktadır. Her okyanus taşıyıcısının performansı dinamiktir ve okyanus taşımacılığıyla ilgili ücretler gibi zamanla değişkenlik göstermektedir. Ancak"doğru" performans ve "doğru" navlun oranlarını sunan okyanus taşıyıcıları, okyanus konteyner ücretleri konusunda göndericilere maddi anlamda tasarruf sağlayarak daha iyi bir hizmet sunabilir. Okyanus konteyner görünürlük platformları; taşıma süreleri, serbest süre ve taşıyıcı güvenilirliği hakkında daha doğru bilgiler sunabilir ve böylelikle taşıyıcı firma seçimini iyileştirerek navlun harcamalarını ve zayıf OTIF performansını en aza indirebilirler. Hızlandırılmış sevkiyatlar


Global bir tedarik zincirine sahip hemen hemen tüm göndericiler, çoğu sevkiyatı okyanus yoluyla gönderip hava sevkiyatlarından kaçınarak navlun harcamalarını optimize etmek ister. Ancak, öngörülemeyen durumlar veya okyanus sevkiyat tahminlerine ve verilerine duyulan genel güven eksikliği nedeniyle perakendeciler ve diğer sektörler genellikle hava yoluyla sevkiyata "mecburdurlar". Nihai varış limanına gerçek teslimzamanının daha iyi tahmin edilmesiyle, hızlandırılmış hava sevkiyatlarına gerek kalmayabilir ve böylelikle malzeme maliyetlerinde tasarruf sağlanabilir. Düşük personel üretkenliği


Kuruluşlar, sevkiyatlarının takibi için ekipler oluşturma eğilimindedirler. Bu da; taşıyıcı firma, taşıma komisyoncusu, gemi izleme ve sonrasında manuel olarak derlenen ve dağıtım için e-postalara konan veriler içinonline okyanus terminal sistemleri arayışını içerir. Her gün ve her depoda bu manuel işi yapmak için gereken kişi sayısını hesapladığınızda, çok önemli bir yekun teşkil edebilir. Konteyner görünürlük çözümleri, verileri dinamik olarak toplayıp görüntülemek üzere çeşitli taşıyıcı, müşteri, uydu/AIS sistemleri ve diğer 3. taraf sistemlerle bir dizi veri entegrasyonunu kullanarak bu manuel çalışmayı ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, bazı çok sofistike AI/ML algoritmaları sayesinde, kilometre taşı niteliğindeki veriler ve ETA tahminleri sadece daha kolay erişilebilir olmakla kalmamakta, aynı zamanda önemli ölçüde daha doğru ve güvenilir hale gelmektedir.Bu gelişmiş tahminler ve daha iyi personel planlaması sayesinde, sahada bekleme süreleri azaltılabilmektedir.


 Zayıf sürdürülebilirlik ve karbon emisyonu performansı


Kara veya hava taşımacılığına kıyasla ton-km başına gram bazında daha düşük emisyon katkısı olmasına (diğer bir ifadeyle daha düşük "emisyon yoğunluğuna" sahip olmasına) rağmen; okyanus taşımacılığı sektörü halen global olarak CO2 emisyonlarına önemli bir katkı yapmaktadır (%3 civarında). İyileştirmenin gereği, emisyonları ölçebilmektir. Ancak, okyanus navlununda karbon emisyonlarını doğru şekilde ölçmek zordur.Örneğin, eksik aktarma bilgisi veya kesin gemi rota verilerinin olmaması, hatalı ölçüme yol açmaktadır. Okyanus konteyner görünürlük platformları, tüm üst ve alt nakliye ve dağıtım faaliyetlerinde CO2 emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmeye ve nakliye segmenti başına veya sevkiyatın uçtan uca yolculuğunda karbon emisyonları hakkında daha kapsamlı bir görüş sunmaya olanak sağlar.Bir okyanus konteyner görünürlük platformuna yatırım yapmanın net bir yatırım getirisi vardır.


Tedarik zinciri ekosisteminiz genelinde daha iyi işbirliğinin ve veri paylaşımının faydaları, önemli değer sağlamaktadır. Peki, yatırım getirisi nasıl hızlandırılabilir ve maksimize edilebilir? 

Okyanus Konteyner Görünürlük Platform Yatırımları


Yalnızca kapsamlı dağıtım deneyimine sahip güvenebileceğiniz satıcıları dikkate alın


Shippeo gibi kapsamlı bir deneyime ve destekleyici bir proje yaklaşımına sahip güvenilir bir satıcıyla çalıştığınızdan emin olun. Shippeo'nun okyanus konteyner görünürlüğü yaklaşımı sektördeki en yüksek veri kalitesini ve güvenilirliğini sunmanın yanı sıra sınıfının en iyisidir ve hızlı ve sorunsuz entegrasyon sağlayan tam ve bütüncül bir destek sağlamaktadır. Shippeo ile hemen projenizi başlatabilir ve bir hafta gibi kısa bir sürede canlı veri akışı alabilirsiniz. Çözüm Danışmanlığı ekibimiz, kuruluşunuz için gerçek zamanlı görünürlük değerini belirlemek ve değer yaratacak Shippeo görünürlüğünü en iyi nasıl kullanacağınızı anlamak için sizinle işbirliği yapar. Proje Yönetimi ve Entegrasyonu ekipleri, size ve müşterilerinize en kısa zamanda değer katmak için kurulum ve uygulama sürecinde size yardımcı olur. Müşteri Başarısı ve Destek Ekibi, 7/24 destek ve üç ayda bir yapılan iş incelemeleriyle gerçek zamanlı görünürlüğün yarattığı değeri büyütür ve geliştirir. Bir okyanus görünürlük çözümünü uygulamanın artılarını ve eksilerini değerlendirin


Daha geniş tedarik zinciri dijitalleştirme girişimleri bağlamında tedarik zinciri kuruluşunuzun okyanus görünürlüğünden nasıl faydalanabileceği hususunda sağlayıcılarla erken bağlantı kurmak önemlidir. Karar ilerleme yönündeyse, yapabileceğini bildiğiniz sağlayıcılarla sıkı bağlar kurduğunuzdan emin olun. Veri motorları ve kalitesi, uygulama yaklaşımı, birleşik kullanıcı deneyimi ve gerçek uçtan uca sevkiyat görünürlüğü için okyanus ötesi çok modlu yeterlilikler söz konusu olduğunda en iyi uygulamaları ve sağlayıcılar arasındaki farklılıkları öğrenin.
 Daha detaylı bilgi için uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.Konteyner taşımacılığındaki zorluklar ve görünürlüğün bu zorluklara etkisi
 - 
Konteyner taşımacılığındaki zorluklar ve görünürlüğün bu zorluklara etkisi
 - 
Konteyner taşımacılığındaki zorluklar ve görünürlüğün bu zorluklara etkisi
 - 

Unlock expert content

Discover authentic advice and insights from experienced supply chain and logistic leaders for FREE!

✔️ 60+ articles covering essential topics
✔️ In-depth views on what matters most
✔️ Stay up to date with innovations in the industry
✔️ Learn how global brands unlock a supply chain’s full potential

Unlock expert content

Discover authentic advice and insights from experienced supply chain and logistic leaders for FREE!