Jak widoczność transportu w czasie rzeczywistym pomoże Polsce stać się mistrzem wzrostu gospodarczego

Jan 27, 2021
Supply Chain
Innovation
New Category
Table of Contents

Opisana przez McKinsey'a jako nowa siła napędowa wzrostu Europy, polska rozwijająca się gospodarka konsekwentnie przewyższa większość krajów UE pod względem tempa wzrostu PKB w ujęciu rocznym. Polska, ósma co do wielkości gospodarka w UE i największa wśród państw byłego Związku Radzieckiego, odnotowuje stały wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich 26 lat, od czasu gdy została zliberalizowana w 1990 roku. Pomimo recesji w 2009 r., polska gospodarka nadal odnotowywała wzrost o 1,6%. W latach 2005 - 2013 skumulowany PKB Polski wzrósł o 41,2%! Ten silny wzrost opierał się na dynamicznym eksporcie, silnym popycie wewnętrznym, poprawie wydajności, przeważających inwestycjach zagranicznych oraz napływie funduszy unijnych. Oprócz imponującego wzrostu gospodarczego, Polska ma jeden z najwyższych poziomów rozwoju społecznego i jest liderem wśród krajów Europy Środkowej w zakresie "poziomów optymizmu". Zadowolenie z życia jest także ponadprzeciętne wśród Polaków, na tle innych narodów europejskich.

Życie na szybkim pasie
Determinacja, inicjatywa i sukces Polaków odzwierciedla patriotyzm i ambicję konkurowania w skali globalnej. Przewiduje się, że do 2025 r. polska gospodarka wzrośnie do poziomu PKB wynoszącego od 700 do 850 mld USD, dzięki głównym potencjalnym sektorom wzrostu, w tym produkcją żywności/rolną i inną produkcją przetwórczą.

Na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem powierzchni gruntów ornych, po Francji, Hiszpanii i Niemczech, Polska jest na dobrej drodze, aby stać się głównym dostawcą żywności dla Europy. Ponad 200 milionów obywateli UE mieszkających w obrębie 1000 km granic Polski to ogromna szansa. Inne sektory produkcji, w tym przemysł samochodowy, meblarski, tekstylny i chemiczny, mają również znaczny potencjał wzrostu. W rzeczywistości, jeśli wzrost w tych branżach przyspieszy, Polska jest gotowa stać się trzecim co do wielkości producentem procesowym w UE.

Ponieważ łańcuchy wartości odgrywają zasadniczą rolę w ułatwianiu tego wzrostu gospodarczego, opracowywanie i innowacja łańcuchów dostaw muszą być kluczowym obszarem zainteresowania każdego z potencjalnych sektorów charakteryzujących się wysokim wzrostem w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat przyspieszyło tempo innowacji umożliwiających transformację cyfrową łańcuchów dostaw. Ta digitalizacja wyzwala potencjał organizacji w zakresie poprawy procesów w łańcuchu dostaw, standaryzacji procedur, umożliwienia ciągłego doskonalenia, zwiększenia efektywności energetycznej i użyteczności publicznej oraz zwiększenia wydajności pracy.

Znaczenie polskiego rynku transportowego i przewoźników

Wolumen przewozów drogowych w Polsce w latach 2006 - 2019 (w mln tonokilometrów)


Polscy przewoźnicy są kluczowymi elementami szybkiego rozwoju kraju od czasu jego przystąpienia do UE w 2004 roku. Waga ładunków przewożonych przez polskie firmy wzrosła od tego czasu ponad sześciokrotnie i w 2018 r. przewieziono ponad 270 mln ton ładunków, co według danych Eurostatu stanowi 23% ładunków w transporcie lądowym UE. Sam transport drogowy stanowił 72 proc. eksportu i 45 proc. importu.

 

W 2019 r. wolumen transportu w Polsce w sektorze drogowym wyniósł około 395,3 mld tonokilometrów. Był to najwyższy wolumen transportu osiągnięty w tym okresie.


Dominująca pozycja kraju w transporcie drogowym UE wynika z wysokiej konkurencyjności cenowej przewoźników, ich ukierunkowania na ułatwianie handlu transgranicznego pomiędzy krajami sąsiednimi oraz obsługi tras całkowicie poza granicami Polski na terenie całej UE. W ostatnich latach polskie samochody ciężarowe przewoziły na trasach między Francją a Niemcami więcej ładunków niż samochody należące do francuskich przewoźników. Podobnie, polskie firmy realizują spore przewozy na trasach między Holandią a Niemcami - największej relacji transportowej w Unii Europejskiej. Polska jest również największym przewoźnikiem łączącym Wielką Brytanię z innymi krajami Unii Europejskiej.  


Znaczenie widoczności transportu w łańcuchu dostaw dla dalszego rozwoju Polski

Wraz z wprowadzeniem wielu nowych, skierowanych na łańcuch dostaw platform i rozwiązań oferujących większe możliwości i wartości, takich jak kompleksowa widoczność operacyjna, korzyści, jakie usługi te mogą przynieść, zaczynają być coraz pełniej uświadamiane i rozumiane. 


Według IBM, 87 procent dyrektorów ds. łańcucha dostaw (CSCO) twierdzi, że niezwykle trudno jest przewidzieć i zarządzać zakłóceniami w łańcuchu dostaw, a 84 procent z nich jako największe wyzwanie wymieniło brak widoczności. Ponieważ łańcuchy dostaw B2B stają się coraz bardziej złożone i rozdrobnione, monitorowanie dostaw staje się z kolei znacznie trudniejsze. 


Wiele łańcuchów dostaw zawiera martwe pola widoczności, gdzie status lub miejsce pobytu przesyłki są całkowicie nieznane, potencjalnie przez kilka dni lub tygodni. W wielu przypadkach nadawcy dowiadują się o opóźnieniach dopiero wtedy, gdy klient końcowy skarży się na opóźnienie w dostawie, co ma negatywny wpływ na NPS, a czasem powoduje dodatkowe koszty, takie jak kary. 


Co więcej, zespoły obsługi klienta marnują dużo czasu na ręczne reagowanie na zapytania klientów dotyczące opóźnień w dostawach, zamiast koncentrować się na zadaniach, które mogłyby przynieść większą wartość operacyjną. 


Badanie przeprowadzone przez ASLOG szacuje, że koszty logistyki stanowią średnio 12% ogólnych kosztów przedsiębiorstwa, a sam transport stanowi ponad 50% tych kosztów. Wyjaśnia to, dlaczego firma Gartner określiła widoczność łańcucha dostaw jako najważniejszą finansowaną inicjatywę inwestycyjną, priorytetową dla wielu (46%) organizacji łańcucha dostaw. 


Korzyści płynące z widoczności transportu w łańcuchu dostaw

Dzięki integracji z systemami sieci partnerskiej łańcucha dostaw (np. TMS, WMS, telematyka itp.), platforma widoczności gromadzi ogromne ilości danych o przesyłkach i dostawach w czasie rzeczywistym, oraz wykorzystuje potężne algorytmy uczenia maszynowego do przetwarzania danych i wyciągania z nich wniosków prognostycznych. Te cenne informacje są wykorzystywane w celu zapewnienia nadawcom, klientom końcowym i partnerom transportowym wielu korzyści operacyjnych i finansowych.


Zbierane w czasie rzeczywistym dane tworzą sieć kooperacyjną, poprawiając widoczność przepływów i umożliwiając zespołom operacyjnym łańcucha dostaw szybkie przewidywanie problemów i skuteczne zarządzanie sytuacjami wyjątkowymi, co z kolei zapewnia lepszą jakość usług dla klientów końcowych i generuje znaczne zyski finansowe. W rzeczywistości, PwC szacuje w swoim raporcie "Global Supply Chain Survey", że przedsiębiorstwa, których praktyki logistyczne są elastyczne i które szybko reagują na problemy i ograniczenia operacyjne, osiągają wydajność dostaw o prawie 30% wyższą niż przedsiębiorstwa, które pozostają w tyle pod tym względem.


Widoczność zwiększona dzięki śledzeniu przesyłek przynosi również korzyści w zakresie bezpieczeństwa, takie jak pomoc w lokalizacji skradzionych towarów w przypadku włamania do pojazdu lub jego uprowadzenia, oraz tworzenie sieci bezpiecznych tras i parkingów dla pozostałych kierowców. W podobny sposób, umożliwia ona ochronę integralności przesyłek w łańcuchu chłodniczym za pomocą czujników śledzenia temperatury w czasie rzeczywistym, aby zapewnić lepsze monitorowanie i gwarantowanie protokołów dotyczących przechowywania żywności, leków i szczepionek. 


Platformy monitorowania transportu pomagają również w wiarygodnym pomiarze, analizie i poprawie wydajności dostaw (OTIF), jednego z głównych celów zarządzania łańcuchem dostaw, który pozostaje jedną z najważniejszych dźwigni przy optymalizacji kosztów firmy. 

Ta zdolność do budowania planów ciągłego doskonalenia, a wszystko to w oparciu o zaufanie i przejrzystość, ma zastosowanie również do wielu innych kluczowych wskaźników efektywności łańcucha dostaw, w tym punktualności zleceń i transportu, wydajności, kosztów magazynowych, rotacji i śladu węglowego. 


Inne korzyści to m.in. zoptymalizowana działalność przewoźników, lepsze zarządzanie zapasami oraz większa odporność i sprawność łańcucha dostaw. 


Dowiedz się więcej w naszej białej księdze "How to choose a visibility provider" lub skontaktuj się ze mną pisząc na adres diana.nowak@shippeo.com.


Jak widoczność transportu w czasie rzeczywistym pomoże Polsce stać się mistrzem wzrostu gospodarczego
 - 
Jak widoczność transportu w czasie rzeczywistym pomoże Polsce stać się mistrzem wzrostu gospodarczego
 - 
Jak widoczność transportu w czasie rzeczywistym pomoże Polsce stać się mistrzem wzrostu gospodarczego
 - 

Unlock expert content

Discover authentic advice and insights from experienced supply chain and logistic leaders for FREE!

✔️ 60+ articles covering essential topics
✔️ In-depth views on what matters most
✔️ Stay up to date with innovations in the industry
✔️ Learn how global brands unlock a supply chain’s full potential

Unlock expert content

Discover authentic advice and insights from experienced supply chain and logistic leaders for FREE!