Jak widoczność transportu w czasie rzeczywistym pomoże Polsce stać się mistrzem wzrostu gospodarczego

Jan 27, 2021
Supply Chain
Innovation

Table of content:

Opisana przez McKinsey'a jako nowa siła napędowa wzrostu Europy, polska rozwijająca się gospodarka konsekwentnie przewyższa większość krajów UE pod względem tempa wzrostu PKB w ujęciu rocznym. Polska, ósma co do wielkości gospodarka w UE i największa wśród państw byłego Związku Radzieckiego, odnotowuje stały wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich 26 lat, od czasu gdy została zliberalizowana w 1990 roku. Pomimo recesji w 2009 r., polska gospodarka nadal odnotowywała wzrost o 1,6%. W latach 2005 - 2013 skumulowany PKB Polski wzrósł o 41,2%! Ten silny wzrost opierał się na dynamicznym eksporcie, silnym popycie wewnętrznym, poprawie wydajności, przeważających inwestycjach zagranicznych oraz napływie funduszy unijnych. Oprócz imponującego wzrostu gospodarczego, Polska ma jeden z najwyższych poziomów rozwoju społecznego i jest liderem wśród krajów Europy Środkowej w zakresie "poziomów optymizmu". Zadowolenie z życia jest także ponadprzeciętne wśród Polaków, na tle innych narodów europejskich.

Życie na szybkim pasie
Determinacja, inicjatywa i sukces Polaków odzwierciedla patriotyzm i ambicję konkurowania w skali globalnej. Przewiduje się, że do 2025 r. polska gospodarka wzrośnie do poziomu PKB wynoszącego od 700 do 850 mld USD, dzięki głównym potencjalnym sektorom wzrostu, w tym produkcją żywności/rolną i inną produkcją przetwórczą.

Na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem powierzchni gruntów ornych, po Francji, Hiszpanii i Niemczech, Polska jest na dobrej drodze, aby stać się głównym dostawcą żywności dla Europy. Ponad 200 milionów obywateli UE mieszkających w obrębie 1000 km granic Polski to ogromna szansa. Inne sektory produkcji, w tym przemysł samochodowy, meblarski, tekstylny i chemiczny, mają również znaczny potencjał wzrostu. W rzeczywistości, jeśli wzrost w tych branżach przyspieszy, Polska jest gotowa stać się trzecim co do wielkości producentem procesowym w UE.

Ponieważ łańcuchy wartości odgrywają zasadniczą rolę w ułatwianiu tego wzrostu gospodarczego, opracowywanie i innowacja łańcuchów dostaw muszą być kluczowym obszarem zainteresowania każdego z potencjalnych sektorów charakteryzujących się wysokim wzrostem w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat przyspieszyło tempo innowacji umożliwiających transformację cyfrową łańcuchów dostaw. Ta digitalizacja wyzwala potencjał organizacji w zakresie poprawy procesów w łańcuchu dostaw, standaryzacji procedur, umożliwienia ciągłego doskonalenia, zwiększenia efektywności energetycznej i użyteczności publicznej oraz zwiększenia wydajności pracy.

Znaczenie polskiego rynku transportowego i przewoźników

Wolumen przewozów drogowych w Polsce w latach 2006 - 2019 (w mln tonokilometrów)


Download the report | 
Wybór odpowiedniego dostawcy systemów monitorowania transportu
DOWNLOAD
Télécharger l'ebook | 
Wybór odpowiedniego dostawcy systemów monitorowania transportu
DOWNLOAD
Ebook herunterladen | 
Wybór odpowiedniego dostawcy systemów monitorowania transportu
DOWNLOAD
Ebook İndir |
Wybór odpowiedniego dostawcy systemów monitorowania transportu
DOWNLOAD
Descargar e-book |
Wybór odpowiedniego dostawcy systemów monitorowania transportu
DOWNLOAD

Polscy przewoźnicy są kluczowymi elementami szybkiego rozwoju kraju od czasu jego przystąpienia do UE w 2004 roku. Waga ładunków przewożonych przez polskie firmy wzrosła od tego czasu ponad sześciokrotnie i w 2018 r. przewieziono ponad 270 mln ton ładunków, co według danych Eurostatu stanowi 23% ładunków w transporcie lądowym UE. Sam transport drogowy stanowił 72 proc. eksportu i 45 proc. importu.

 

W 2019 r. wolumen transportu w Polsce w sektorze drogowym wyniósł około 395,3 mld tonokilometrów. Był to najwyższy wolumen transportu osiągnięty w tym okresie.


Dominująca pozycja kraju w transporcie drogowym UE wynika z wysokiej konkurencyjności cenowej przewoźników, ich ukierunkowania na ułatwianie handlu transgranicznego pomiędzy krajami sąsiednimi oraz obsługi tras całkowicie poza granicami Polski na terenie całej UE. W ostatnich latach polskie samochody ciężarowe przewoziły na trasach między Francją a Niemcami więcej ładunków niż samochody należące do francuskich przewoźników. Podobnie, polskie firmy realizują spore przewozy na trasach między Holandią a Niemcami - największej relacji transportowej w Unii Europejskiej. Polska jest również największym przewoźnikiem łączącym Wielką Brytanię z innymi krajami Unii Europejskiej.  


Znaczenie widoczności transportu w łańcuchu dostaw dla dalszego rozwoju Polski

Wraz z wprowadzeniem wielu nowych, skierowanych na łańcuch dostaw platform i rozwiązań oferujących większe możliwości i wartości, takich jak kompleksowa widoczność operacyjna, korzyści, jakie usługi te mogą przynieść, zaczynają być coraz pełniej uświadamiane i rozumiane. 


Według IBM, 87 procent dyrektorów ds. łańcucha dostaw (CSCO) twierdzi, że niezwykle trudno jest przewidzieć i zarządzać zakłóceniami w łańcuchu dostaw, a 84 procent z nich jako największe wyzwanie wymieniło brak widoczności. Ponieważ łańcuchy dostaw B2B stają się coraz bardziej złożone i rozdrobnione, monitorowanie dostaw staje się z kolei znacznie trudniejsze. 


Wiele łańcuchów dostaw zawiera martwe pola widoczności, gdzie status lub miejsce pobytu przesyłki są całkowicie nieznane, potencjalnie przez kilka dni lub tygodni. W wielu przypadkach nadawcy dowiadują się o opóźnieniach dopiero wtedy, gdy klient końcowy skarży się na opóźnienie w dostawie, co ma negatywny wpływ na NPS, a czasem powoduje dodatkowe koszty, takie jak kary. 


Co więcej, zespoły obsługi klienta marnują dużo czasu na ręczne reagowanie na zapytania klientów dotyczące opóźnień w dostawach, zamiast koncentrować się na zadaniach, które mogłyby przynieść większą wartość operacyjną. 


Badanie przeprowadzone przez ASLOG szacuje, że koszty logistyki stanowią średnio 12% ogólnych kosztów przedsiębiorstwa, a sam transport stanowi ponad 50% tych kosztów. Wyjaśnia to, dlaczego firma Gartner określiła widoczność łańcucha dostaw jako najważniejszą finansowaną inicjatywę inwestycyjną, priorytetową dla wielu (46%) organizacji łańcucha dostaw. 


Korzyści płynące z widoczności transportu w łańcuchu dostaw

Dzięki integracji z systemami sieci partnerskiej łańcucha dostaw (np. TMS, WMS, telematyka itp.), platforma widoczności gromadzi ogromne ilości danych o przesyłkach i dostawach w czasie rzeczywistym, oraz wykorzystuje potężne algorytmy uczenia maszynowego do przetwarzania danych i wyciągania z nich wniosków prognostycznych. Te cenne informacje są wykorzystywane w celu zapewnienia nadawcom, klientom końcowym i partnerom transportowym wielu korzyści operacyjnych i finansowych.


Zbierane w czasie rzeczywistym dane tworzą sieć kooperacyjną, poprawiając widoczność przepływów i umożliwiając zespołom operacyjnym łańcucha dostaw szybkie przewidywanie problemów i skuteczne zarządzanie sytuacjami wyjątkowymi, co z kolei zapewnia lepszą jakość usług dla klientów końcowych i generuje znaczne zyski finansowe. W rzeczywistości, PwC szacuje w swoim raporcie "Global Supply Chain Survey", że przedsiębiorstwa, których praktyki logistyczne są elastyczne i które szybko reagują na problemy i ograniczenia operacyjne, osiągają wydajność dostaw o prawie 30% wyższą niż przedsiębiorstwa, które pozostają w tyle pod tym względem.


Widoczność zwiększona dzięki śledzeniu przesyłek przynosi również korzyści w zakresie bezpieczeństwa, takie jak pomoc w lokalizacji skradzionych towarów w przypadku włamania do pojazdu lub jego uprowadzenia, oraz tworzenie sieci bezpiecznych tras i parkingów dla pozostałych kierowców. W podobny sposób, umożliwia ona ochronę integralności przesyłek w łańcuchu chłodniczym za pomocą czujników śledzenia temperatury w czasie rzeczywistym, aby zapewnić lepsze monitorowanie i gwarantowanie protokołów dotyczących przechowywania żywności, leków i szczepionek. 


Platformy monitorowania transportu pomagają również w wiarygodnym pomiarze, analizie i poprawie wydajności dostaw (OTIF), jednego z głównych celów zarządzania łańcuchem dostaw, który pozostaje jedną z najważniejszych dźwigni przy optymalizacji kosztów firmy. 

Ta zdolność do budowania planów ciągłego doskonalenia, a wszystko to w oparciu o zaufanie i przejrzystość, ma zastosowanie również do wielu innych kluczowych wskaźników efektywności łańcucha dostaw, w tym punktualności zleceń i transportu, wydajności, kosztów magazynowych, rotacji i śladu węglowego. 


Inne korzyści to m.in. zoptymalizowana działalność przewoźników, lepsze zarządzanie zapasami oraz większa odporność i sprawność łańcucha dostaw. 


Dowiedz się więcej w naszej białej księdze "How to choose a visibility provider" lub skontaktuj się ze mną pisząc na adres diana.nowak@shippeo.com.


Jak widoczność transportu w czasie rzeczywistym pomoże Polsce stać się mistrzem wzrostu gospodarczego
 - 
Jak widoczność transportu w czasie rzeczywistym pomoże Polsce stać się mistrzem wzrostu gospodarczego
 - 
Jak widoczność transportu w czasie rzeczywistym pomoże Polsce stać się mistrzem wzrostu gospodarczego
 - 

Unlock expert content

Discover authentic advice and insights from experienced supply chain and logistic leaders for FREE!

✔️ 60+ articles covering essential topics
✔️ In-depth views on what matters most
✔️ Stay up to date with innovations in the industry
✔️ Learn how global brands unlock a supply chain’s full potential